Pokračovanie prác v Suchej jaskyni č.3.

Po prelomovom objave naše úsilie stále sústredíme tejto perspektívnej lokalite.

Foto: Ľ. Kubáni