Pražská jaskyňa

Neďelná akcia sa niesla v znamení veľkej účasti jaskyniarov tj. plná dodávka (troj miestna). Casta Belianskou dolinou, veľmi vlhko a pod hmlou, ale aj tak krásnou prírodou a scenériami vodopádov. Najprv kontrola stavu v Suchej 3. a presun do jaskyne Pražská. V Pražskej sa intenzívne pracovalo na kopaní a vynáške sutiny. Išlo nám to od ruky, len popoludní nás vyhnal chlad a vysoká vlhkosť. [M. Bežný]

Fotografie z predošlej akcie: