Tiesňava Hučiaky

Tiesňava Hučiaky predstavuje krasový kaňon a bočnú dolinku Ludrovskej doliny na okraji vápencového masívu Magury pod nízkotatranským Salatínom.

Počas prechodu tiesňavou, ktorej dnom preteká riečka Mraznica môžeme najmä na jej ľavej strane uvidieť niekoľko jaskýň aj povrchových krasových javov, ako ponor potoka.

Navštívili sme Jazierkovú jaskyňu, Ludrovskú jaskyňu, ktorá je najznámejšou jaskyňou lokality, tiež Loveckú jaskyňu s podlahovým mäkkým sintrom a Lomenú jaskyňu s pozostatkom drevenej konštrukcie zrejme bivaku.

Z brala severne pred svahovou roklinou vedúcou k Loveckej jaskyni sme zlanili do vertikálnej rozsadliny, ktorá sa ukázala ako neperspektívna.

Počas výletu na vyhliadku na vrchole Brdo sme prechádzali bukovým pralesom. Cestou späť sme navštívili jaskyňu Trosky, ktorú miestni kedysi nazývali „Jaskyňa, kde sa kože sušili.“

M. Kudla, P. Herčút