Tiesňava Hučiaky

25 November, 2019

|

Tiesňava Hučiaky predstavuje krasový kaňon a bočnú dolinku Ludrovskej doliny na okraji vápencového masívu Magury pod nízkotatranským Salatínom. Počas prechodu tiesňavou, ktorej dnom preteká riečka Mraznica môžeme najmä na jej ľavej strane uvidieť niekoľko jaskýň aj povrchových krasových javov, ako ponor potoka. Navštívili sme Jazierkovú jaskyňu, Ludrovskú jaskyňu, ktorá je najznámejšou jaskyňou lokality, tiež Loveckú […]

Read More